Northern Lights Tromsø
  • Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Aktuelle arrangement for bedrifter

Natur i nord tilbyr ulike aktiviteter og arrangement tilpasset bedriftsmarkedet. En tilbyr opplevelser/turer med en varighet fra 4 til 12 timer. Natur i nord er nå iferd med å utvikle en kapasitet som kan handtere fra 10 til 200 gjester.

Nye opplegg er under utarbeidelse. Kontakt Natur i nord for mer informasjon

Sjekk prisene ved bestilling.

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS